انعقاد تفاهم نامه همکاری اندیشکده سما با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سازمان تجارت ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سما با شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران (چند منظوره) در راستای اهداف زیر:

– بهره گیری از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه و گسترش همکاری ها در راستای بهبود محیط کسب و کار.

– بهره گیری از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه و گسترش همکاری ها در راستای حمایت و احقاق حقوق اعضاء حقیقی و حقوقی در فضای کسب و کار.

– شناسایی چالش ها، تشریح راهکارها و ارائه پیشنهادهای اصلاح، تدوین، اعمال قوانین و مقررات و سیاست های کلان به منظور ارتقای توان و کیفیت تولید کالا و خدمات و رفع موانع توسعه محیط کسب و کار جهت ورود به بازارهای مختلف داخلی و بین المللی.

– مشارکت در فعالیت های رسانه ای، فرهنگی، ترویجی و آموزشی به منظور توانمند سازی و  گسترش مخاطبین و اعتلای سطح دانش و فرهنگ کسب و کار در کشور.

– توسعه و گسترش طرح های کوچک و بزرگ در سطح ملی و بین المللی و ارتقاء موقعیت تجاری اعضاء در بازارهای داخلی و بین المللی و هدایت سرمایه های ملی و خصوصی به سمت سازندگی، تولید و توسعه اقتصادی کشور.

– طراحی و پشتیبانی مدیریتی فعالیت های اقتصادی سایر کارآفرینان و بنگاه های بخش خصوصی و تبدیل شدن به یکی از معتبرترین مجموعه های اقتصادی در سطوح داخلی و بین المللی و فراهم آوردن امکان دستیابی اعضاء و شرکت های زیرمجموعه به بهترین فرصت های رشد و ترقی در بازارهای داخلی و بین المللی.

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.