امضای تفاهم نامه معاونت صدا با موسسه گنجینه یاران سما

معاونت صدای رسانه ملی با هدف عملیاتی شدن تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در راستای شعار سال و اقتصادی شدن فعالیت های بسیج ، با موسسه گنجینه یاران سما تفاهم نامه همكاری امضا كرد. به گزارش روابط عمومی معاونت صدا؛ تفاهم نامه معاونت صدا با موسسه گنجینه یاران سما با حضور علی بخشی زاده معاون […]

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.