امضای تفاهم نامه معاونت صدا با موسسه گنجینه یاران سما

معاونت صدای رسانه ملی با هدف عملیاتی شدن تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در راستای شعار سال و اقتصادی شدن فعالیت های بسیج ، با موسسه گنجینه یاران سما تفاهم نامه همكاری امضا كرد. به گزارش روابط عمومی معاونت صدا؛ تفاهم نامه معاونت صدا با موسسه گنجینه یاران سما با حضور علی بخشی زاده معاون […]

انعقاد تفاهم نامه همکاری اندیشکده سما با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سازمان تجارت ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سما با شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران (چند منظوره) در راستای اهداف زیر: – بهره گیری از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه و گسترش همکاری ها در راستای بهبود محیط کسب و کار. – بهره گیری از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه و گسترش همکاری ها […]

مشـاور پژوهش و نوآوری مدیـرعامل “ اندیشکده سمـا ” منصـوب شـد

جنـاب آقـای منوچهر لرنی انتخـاب بجـا و شایسته جنابعالی را بـه سمـت مشـاور پژوهش و نوآوری مدیـرعامـل “ سمــا” که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های‌ برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و […]

مشـاور امور راهبردی مدیـرعامل “ اندیشکده سمـا ” منصـوب شـد

جنـاب آقـای دکتر حمیدرضا قریشی انتخـاب بجـا و شایسته جنابعالی را بـه سمـت مشــاور امور راهبردی مدیـرعامـل “ سمــا” که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های‌ برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع […]

مشـاور اصنـاف مدیـرعامل “ اندیشکده سمـا ” منصـوب شـد

جنـاب آقـای علیرضـا ملکـی انتخـاب بجـا و شایسته جنابعالی را بـه سمـت مشــاور اصنـاف مدیـرعامـل “ سمــا” که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های‌ برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و […]

انعقاد تفاهم نامه همکاری اندیشکده سما با فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سما با فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در راستای اهداف زیر: – بهره گیری از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه و گسترش همکاری ها در راستای بهبود محیط کسب و کار. – بهره گیری از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه و گسترش همکاری ها در راستای حمایت و […]

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.