چشم انداز ما این است که

ایران صنعتی و بنگاه های اقتصادی را برای اتصال و امکان تجارت جهانی هدایت کنیم.

سواحل مکران

سواحل مکران نام خود را از منطقه ای به نام مکران میگیرد که در حال حاضر بین ایران و پاکستان تقسیم شده است.

این منطقه کم و بیش از تنش های خاورمیانه در امان است و مسیر مطمئنی برای ترانزیت دریایی کشور های حاشیه خلیج فارس است.

سواحل در کشور هایی که به آب های بین المللی راه دارند و از این طریق با کشور های دیگر ارتباط می گیرند ، اصلی ترین دروازه مبادلات تجاری محسوب میشوند.
کشور هایی که دارای سوخت های فسیلی هستند و صادرات این محصولات بخش مهمی از درامد آنها را تشکیل میدهد وابستگی بیشتری به بنادر خود دارند.
کشورهایی مانند عراق،کویت،بحرین،قطر تنها از طریق خلیج فارس که به آبهای بین المللی دسترسی دارند.
برای این کشور ها که اقتصاد آنها بر پایه انرژی است ، مهمترین موضوع وجود راه ارتباطی با سایر کشور ها و امکان ارسال انرژی به آنها است.
برای این کشور ها دریای عمان و اقیانوس هند اصلی ترین و مهمترین راه ارتباطی برای ارسال انرژی است.
با توجه به اهمیت مسیر ارتباطی مذکور و وجود سواحل مکران در این مسیر، اهمیت توسعـه هر چـه سریعتـر سواحل مکران مشخص است. لازم است دولت سیزدهم با شناخت خلاءهای این منطقه و بکارگیری تمـامی ظرفیت های موجـود، هر چه سریعتـر به توسعه سواحل مکران بپردازد. 

توسعه مکران به روش تامین مالی جمعی

تامین مالی جمعی نوعی نوعی روش تامین مالی مبتنی بر تجمیع و مشارکت دادن افراد در فعالیت های مختلف انتفاعی و غیر انتفاعی در زمینه های مختلف است که می تواند میتنی بر اهدا،پاداش،بدهی و سهام باشد.
تامین مالی جمعی کارکردهای مختلفی دارد و میتواند در طرح های غیرانتفاعی همانند کمک به نیازمندان،تهیه جهیزیه و در طرح های انتفاعی همانند پروژه های توسعه ای شرکت های خرد،کوچک و متوسط به کار گرفته شود.
به کار گیری نوآوری و کمک به شرکت های نوپا، تسریع در فرایند تامین مالی و پذیرش عمومی مزیت های تامین مالی جمعی نسبت به روش های متعارف هستند.
اگر چه این روش ممکن است ریسک های مختلفی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان به دنبال داشته باشد.
عوامل مختلفی بر تامین مالی جمعی تاثیرگذاز هستند که از میان آنها،منابع خرد جمعی،اعتماد،شرع،جمعیت،متقاضی و پروژه به عنوان مهم ترین ابعاد تاثیرگذار بر تامین مالی جمعی در کشور مطرح هستند. 

موقعیت استراتژیک مکران

سواحل مکران یکی از مناطق استراتژیک کشور است که با وجود ویژگی‌های متمایز و فرصت‌های متنوع، محروم باقی مانده و کمتر توسعه یافته است.
یکی از چالش‌های مهم در پیشرفت و توسعه این مناطق، تأمین منابع مالی مورد نیاز است که با روش‌های سنتی و متعارف نمی‌توان منابع لازم را برای توسعه این مناطق به دست آورد.
تأمین مالی جمعی با تجمیع مشارکت مردم، سبب می‌گردد که منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه سواحل مکران از سوی مردم تأمین گردد. اگرچه این شیوه در حال حاضر شاید نتواند در تأمین مالی مگاپروژه‌ها و پروژه‌های بزرگ استفاده گردد، اما به شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط در تأمین منابع مالی خود کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین مدل‌های اهدا و پاداش می‌توانند به محرومیت‌زدایی این منطقه کمک شایانی نماید.

توسعه سواحل مکران واجب است نه مستحب!

برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه ارتباطی برای ارسال انرژی است.
با توجه به اهمیت مسیر ارتباطی مذکور و وجود سواحل مکران در این مسیر، اهمیت توسعه هرچه سریع‌تر سواحل مکران مشخص است.
حدود هشتصد کیلومتر ساحل در این منطقه داریم؛ از آن ساحل‌هایی که به دریای آزاد است و آرزوی هر کشوری است. بعضی کشورها برای سی تا چهل کیلومتر ساحل این چنینـی جنـگ ‌ها کردند.
این ساحل می‌تواند توسعه دریـامحور و ثـروت و منـافع سـرشاری را برای کشـور داشته باشـد و البته اهمیـت سیاسی و امنیتـی هم دارد.
در منطقه ‌ای هستیـم که کشورهای مختلف به آن توجـه دارند و آنها هم منافع و دغدغه اقتصادی و امنیتی دارند و طرح‌های توسعه‌ای خاص خود را هم دارند و مثال مشهور آن طرح کمربند راه چین است.  

مکران باید بین‌المللی باشد

با فناوری‌های امروز نمی‌توانیم منطقه‌ای را داشته باشیم که بخواهد فردا رقابت کند.
فرصت بزرگی در حوزه دریا برای پیشرفت کشور در اختیار ماست و می‌توان با استفاده صحیح از ظرفیت دریایی این موهبت را از یک ظرفیت اقتصادی به یک ظرفیت تمدنی تبدیل کرد.
 
 
 

وارد دنیایی از فرصت های نامحدود شوید.

منطقه آزاد مکران گل سرسبد منطقه ازاد ایران و بزرگترین منطقه گمرکی در خاورمیانه است.
ما از چند شرکت کوچک از سالیان گذشته تا به امروز به بیش از هزاران کسب و کار و نیروی کار در سال های متمادی تبدیل خواهیم شد.
ما در یک موقعیت مرکزی و یک اکوسیستم بی رقیب قرار داریم که به ما نوید رشد در آینده را می دهد.نزدیکی ما به آبراهه های حیاطی و شاهراه های زمینی و هوایی به ما کمک کرده تا به یک مرکز ایده آل برای تجارت جهانی تبدیل شویم.
هدف ما ارائه منابع لازم جهت ایجاد دنیایی از فرصت های شغلی برای شماست و این به ما کمک می کند تا با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از طریق یک زنجیره تأمین و قابل دسترس، انتظارات شما را برآورده کند.ما یک کاتالیزور تجاری کلیدی خواهیم بود که فرصت های رشد بی سابقه و راه حل های نوآورانه و دسترسی به بازارهای محلی و جهانی را ارائه می دهد.
در آینده، مکران به عنوان پایگاهی پویا برای هزاران کسب و کار از صدها کشور جهان معرفی خواهد شد.

اولین همایش نقش تجارت خصوصی در تحقق شعار سال

(مهارتورم، رشد تولید)

با رویکرد قضائی

سالن اجلاس -28 شهریور ۱۴۰۲

هدف:
تعیین وظایف و نقش آفرینی هر یک از دستگاه های پیگیری نظام در تحقق شعار سال 1402 با الگوگیری از تجارب سایر کشورها در این زمینه.

مأموریت:
ارتقاء مفاهمه بین دستگاهی در شرایط مختلف به منظور ایجاد وحدت نظر و وحدت رویه جهت حصول و استفاده بهینه از منابع و استخدام ابزار مناسب پس از شناسایی و سازماندهی مناسب.